İnvestisiya qanunvericiliyi

İnvestisiya qanunvericiliyi


Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əmtəə birjası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Haqsız rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Maliyyə-sənaye qrupları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu