Məsləhət Şurası

Məsləhət Şurasının üzvü


Klaus F.Zimmermann
 Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Universiteti Maastrixt İnnovasiyalar və Texnologiyalar üzrə iqtisadi və sosial tədqiqatlar İnstitutunda* POP Mərkəzinin direktoru;
 Qlobal Əmək Təşkilatının Prezidenti;
 Avropa Akademiyasının İqtisadiyyat, Biznes və İdarəetmə seksiyasının rəhbəri;
 Bonn,Berlin, Maastrixt, Renmin (Çin) Universitetlərinin fəxri doktoru;
 “Əhalinin İqtisadiyyatı” beynəlxalq jurnalının naşiri və təsisçisi.